Home Search

W styczniu 2020 r….

W styczniu 2020 r. (do 15 stycznia i 31 stycznia) każda osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego będzie zobowiązana do złożenia deklaracji na właściwy podatek według wzoru wynikającego z jednego z trzech rozporządzeń Ministra Finansów:

  1. z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nierucho-mościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104),
  2. z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105),
  3. z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126).

Pozycja w deklaracji „Wysokość zobowiązania podatkowego” obejmuje okres 12 miesięcy danego roku podatkowego. Wysokość zobowiązania podatkowego wykazuje się po zaokrągleniu do pełnych złotych.

1 komentarz

umig

Osobie prawnej kończy się ulga inwestycyjna – podatek od nieruchomości. Na 2020 r. przysługuje jej końcówka ulgi określonej kwotowo. Osoba ta posiada przedmioty zwolnione oraz podlegające cały czas opodatkowaniu. Jak powinna być złożona deklaracja na 2020 r., jeżeli prawdopodobnie kwota ulgi wyczerpie się w połowie lutego. Czy wygaśnięcie zwolnienia powinno być wykazane w pierwotnej deklaracji czy w korekcie (od jakiego miesiąca?). W którym załączniku uwzględnić zwolnione budynki i grunty i budowle, skoro zwolnienie wygaśnie w połowie miesiąca. Jak powinniśmy wprowadzić te dane w naszym programie podatkowym. .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *